Štampa
Datum objavljivanja

 

Menadžment Doma zdravlja "Krupanj"

 

Direktor Doma zdravlja

 

Dr Ljubica Isailović Radić, specijalista ginekologije i akušerstva

 

 

Glavni tehničar Doma zdravlja

 

 

 

Zoran Zarić, viši medicinski tehničar

 

 

Načelnik službe za pravno - ekonomske poslove

 Jelena Mladenović, ekonomista