Ko je na mreži

Ko je na mreži: jedan gost i nema prijavljenih članova

Spisak izabranih lekara

Štampa
Datum objavljivanja

Raspored rada izabranih lekara  Izis>>>

 

 

 

Lista izabranih lekara Doma zdravlja "Krupanj" Krupanj

 

 

Specijalisti opšte medicine, doktor medicine:

Dr Milenko Krsmanović, spec.opšte medicine

Dr Rajko Jokić, spec.opšte medicine

Dr Nataša Dojić Drinčić,doktor medicine

Dr Marija Đorđević, doktor medicine

Dr Ljiljana Manojlović, doktor medicine

 

Doktor medicine specijalista pedijatrije:

Dr Zorica Milošević, spec.pedijatrije

Dr Veljko Manojlović, spec.pedijatrije

Dr Dragana Vasiljević, spec.pedijatrije

 

Doktor medicine specijalista ginekologije:

 Dr Ljubica Isailović Radić, spec.ginekologije i akušerstva

 

Doktor Stomatologije:

Dr Mirjana Petković, doktor stomatologije

Dr Maja Polić, doktor stomatologije

Dr Predrag Radić, doktor stomatologije