Ko je na mreži

Ko je na mreži: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

Spisak izabranih lekara

Štampa
Datum objavljivanja

Lista izabranih lekara doma zdravlja "Krupanj" Krupanj

 

 

Specijalisti opšte medicine, doktor medicine:

Dr Milenko Krsmanović, spec.opšte medicine
Dr Rajko Jokić, spec.opšte medicine
Dr Ivana Teovanović, doktor medicine
Dr Jasna Kojić, doktor medicine
Dr Dragana Stefanović,doktor medicine
Dr Dejan Maksimović, doktor medicine
Dr Marija Radičević, doktor medicine
Dr Marija Đorđević, doktor medicine

Doktor medicine specijalista pedijatrije:

Dr Zorica Milošević, spec.pedijatrije

Dr Veljko Manojlović, spec.pedijatrije

Dr Dragana Vasiljević, spec.pedijatrije

 

Doktor medicine specijalista ginekologije:

 Dr Ljubica Isailović Radić, spec.ginekologije i akušerstva

 

Doktor Stomatologije:

Dr Mirjana Petković, doktor stomatologije

Dr Maja Polić, doktor stomatologije

Dr Predrag Radić, doktor stomatologije