Ko je na mreži

Ko je na mreži: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

Spisak izabranih lekara

Štampa
Datum objavljivanja

Lista izabranih lekara doma zdravlja "Krupanj" Krupanj

 

 

Specijalisti opšte medicine, doktor medicine:

Dr Milenko Krsmanović, spec.opšte medicine

Dr Rajko Jokić, spec.opšte medicine

Dr Ivana Teovanović, doktor medicine

Dr Jasna Kojić, doktor medicine

Dr Dragana Stefanović,doktor medicine

Dr Dejan Maksimović, doktor medicine

Dr Marija Radičević, doktor medicine

Dr Marija Đorđević, doktor medicine

Dr Ljiljana Manojlović, doktor medicine

 

Doktor medicine specijalista pedijatrije:

Dr Zorica Milošević, spec.pedijatrije

Dr Veljko Manojlović, spec.pedijatrije

Dr Dragana Vasiljević, spec.pedijatrije

 

Doktor medicine specijalista ginekologije:

 Dr Ljubica Isailović Radić, spec.ginekologije i akušerstva

 

Doktor Stomatologije:

Dr Mirjana Petković, doktor stomatologije

Dr Maja Polić, doktor stomatologije

Dr Predrag Radić, doktor stomatologije