Ko je na mreži

Ko je na mreži: jedan gost i nema prijavljenih članova

Prava pacijenata

Štampa
Datum objavljivanja

Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše prava pacijenata, a ona ga stavljaju u središte pružanja zdravstvenih usluga. U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

- dostupnost zdravstvene zaštite
- pravo na informacije
- obaveštenost
- slobodan izbor
- privatnost i poverljivost informacija
- samoodlučivanje i pristanak
- uvid u medicinsku dokumentaciju
- tajnost podataka
- pristanak na medicinski ogled
- prigovor
- naknadu štete
- pravno na poštovanje pacijentovog vremena
- obaveštavanje javnosti

Opširnije...