Ko je na mreži

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar javnog zdravlja

Štampa
Datum objavljivanja

Kalendar zdravlja je nastao, kao potreba kontinuiranog podsećanja da je preventiva delatnost koju treba obavljati tokom cele kalendarske godine. Kalendar je stekao internacionalnu prepoznatljivost u stručnim krugovima kao orginalan doprinos već ustaljenim metodama promocije zdravlja.

Organizaciona šema

Štampa
Datum objavljivanja

1.      Služba opšte medicine

   Načelnik Dr Milenko Krsmanović, spec opštemedicine    Glavna sestra Borka Petković    Blok sestra Veselinka Vukašinović

 

2.      Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece sa polivalentnom patronažom

  Načelnik Dr Zorica Milošević, spec.pedijatrije   Šef odeljenja Dr Dragana Vasiljević, spec.pedijatrije    Glavna sestra Milojka Vujić    Blok sestra odsek polivalentne patronaže Anica Mićić

 

3.      Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

    Načelnik Dr Mirjana Petković doktor stomatologije    Glavna sestra Gordana Gošić

 

4.      Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost sa laboratorijom, radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom

       Načelnik Dr Petar Petrović, specijalista interne medicine   Šef laboratorije Anita Maričić, dipl.farmaceut.biohemičar     Glavna sestra službe Milanka Jovanović

 

5.      Služba za pravne,ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

    Šef računovodstva Dušanka Živanović     Informatičar koordinator Zoran Radovanović

Menadžment

Štampa
Datum objavljivanja

 

Opširnije...

Istorijat doma zdravlja

Štampa
Datum objavljivanja

Zaštita zdravlja naroda Krupnja i cele Rađevine započinje već u vreme srpsko turskih ratova 1876-1878.godine.

Prva privremena bolnica u Krupnju pominje se kao bolnica za ranjenike sa Drinskog fronta, a bila je stacionirana školi, u njoj je radio dr Franjo Kopše.

 

Opširnije...